Welkom


Dit is het oude Geo webadres van de provincie Drenthe.

Dit webadres is sinds april 2017 gewijzigd.
Het oude webadres is vanaf medio april 2017 niet meer in gebruik.

De nieuwe webadressen voor een aantal viewers zijn:

Vernieuwde Geoportaal Drenthe: https://geo.drenthe.nl/geoportaal/src/
Bodematlas: https://geo.drenthe.nl/geoportaal/src/?lang=nl&topic=bodematlas
Energieatlas: https://geo.drenthe.nl/geoportaal/src/?lang=nl&topic=energieatlas
Bodeminformatie (per 7-7-2017 is dit vervangen door het bodemloket): http://www.bodemloket.nl

Overige thema's zijn te vinden binnen het vernieuwde Geoportaal.

In dit document krijg je meer uitleg over de functies van het vernieuwde Geoportaal.

Heb je vragen, tips of suggesties?
Neem dan contact op met de provincie Drenthe